2018-10-14
انواع خاک رسوبی

انواع مختلف خاک

انواع مختلف خاک : خاک اسیدی: خاکهایی که PH پایین تر از 6 دارند و در ترکیب آنها از کودهای حیوانی و خاک برگ ….استفاده شده است. خاک برگ: بقایای گیاهان که از روی هم انباشتن و تجزیه برگ ها در شرایط بخصوص حاصل میشود . خاک برگ انواع مختلفی […]
2018-10-14

سوزاندن مزارع عامل مرگ تدریجی خاک

سوزاندن مزارع عامل مرگ تدریجی خاک و آلودگی هوا می‌شود مزارع را پس از برداشت به آتش نکشید سوزاندن آثار به جا مانده مزارع پس از برداشت محصول، سنت نادرستی است که هنوز در بین برخی کشاورزان مرسوم است؛ سنتی که با پایان فصل برداشت، بسیاری از مزارع کشور را […]
2018-10-10

چرا باید کودهای آلی را بپوسانیم ؟

یکی از سوالات متداول کشاورزان در مواجه با کودهای آلی این است که چرا باید کودهای آلی را بپوسانیم ؟ از عمده دلایلی باید از کودهای آلی پوسانده استفاده نمود این است که عموماً کودهای آلی در حالت عادی علاوه بر مواد مغذی برای گیاه دارای علفهای هرز، اسپور بیماریهای باکتریایی […]
2018-09-30

مزایای مواد آلی در خاک 

یکی از مهمترین مزایای مواد آلی در خاک که اصای ترین عامل در عملکرد و کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی، حاصلخیزی خاک است. این عامل خود تحت تأثیر سه عامل ماده آلی ، ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد اشباع کاتیون های قلیایی خاک است. با توجه به این نکته که ظرفیت تبادل […]
2018-09-30

محلول پاشی کلسیم در پاییز

محلول پاشی کلسیم در پاییز هنگامی انجام می پذیرد که جوانه های بارده تشکیل شده در طول فصل و یا اواخر فصل با توجه به نوع درخت، ممکن است در اثر مواجهه با شرایط تنش زا در طول پاییز و زمستان تضعیف شده و یا ریزش پیدا کنند. از این […]
2018-09-30

گلریزی در گوجه فرنگی

گلریزی در گوجه فرنگی مشکلی است که بسیاری از گلخانه داران با آن برخورد دارند وبه همراه بحث گرده افشانی دو مشکل عمده گلخانه داران در کشت گوجه فرنگی است.این دو مشکل باعث شده تابسیاری از گلخانه داران از کشت گوجه فرنگی سر باززده توجیهاتی چون “تواین زمین نمیشه گوجه […]
2018-09-30

عوامل موثر در رنگ پوست میوه

چرا عوامل موثر در رنگ پوست میوه برای کشاورزان مهم به شمار می روند؟ رنگ پوست میوه یکی از مهم ترین شاخص های کیفی ارقام سیب و گلابی برای مصرف کننده می باشد. بنابراین اکثر پرورش دهندگان ارقام سیب در جستجوی روش های نوین برای افزایش و بهبود رنگ تولیدی […]
2018-09-30

عناصر ماکرو (پرمصرف) و عناصر میکرو (کم مصرف) در گیاه

🔹بطور کلی گروهی از عناصر خاص در جدول تناوبی عناصر، مورد نیاز تمامی گیاهان می باشند که در دوره های مختلف رشد گیاهی به مصرف گیاه می رسند. میزان مورد نیاز این عناصر در گیاهان مختلف متفاوت است، اما به طور کلی از نظر میزان استفاده گیاهان از این عناصر، […]
2018-09-30

خاک مناسب جهت کاشت درختان براساس اقلیم منطقه

✔ خاک مناسب درختان رابراساس نوع درخت و اقلیم منطقه به مخلوط خاک مناسبی جهت رشد بهتر درختان نیاز داریم. بطور کلی جهت تمامی درختان داشتن خاکهای رسی- شنی به همراه آهک مناسب و کود حیوانی بهترین خاک می باشند. اما بطور اختصاصی به خاک مورد نیاز چند نوع درخت […]
2018-09-30

بعضی از انواع بیماری گیاهی

بعضی از انواع بیماری گیاهی بی‌رنگی: (Etiolation) ازبین رفتن رنگ سبز گیاه به علت رشد درتاریکی یا دراثر مواد تولید شده در میکروارگانیزم‌ها   سبزردی یا کلروز: (Chlorosis) این نوع از بیماری گیاهی که موجب از بین رفتن جزئی یا کلی رنگ سبز اندام‌های گیاهی دراثر کمبود موادغذایی یا حمله‌ی […]