کلسیم هیپوکلریت
کلسیم هیپوکلریت

کلسیم هیپوکلریت | پرکلرین | Calcium Hypochlorite

نام های دیگر: پرکلرین ، Calcium Hypochlorite

فرمول های شیمیایی: Ca(ClO)2

کشورهای هم منطقه تولید کننده: ایران، هندوستان، ترکیه، روسیه

توضیحات

کلسیم هیپوکلریت یا پرکلرین، پودر سفید و یا خاکستری رنگ، جامد گرانولی سفیدرنگ، بوی تند، که در الکل و آب قدرت واکنش پذیری بالایی دارد.

کلسیم هیپوکلریت در دما های بالا بسیار واکنش پذیر و در تماس با مواد آلی مشتعل میگردد. در جاي خشك و خنك و دور از تابش مستقيم خورشيد، شعله، جرقه، منابع حرارتي، مواد آتش زا، مواد خورنده و اكسيد كننده و احيا كننده، موادآلي و سوختهاي فسيلي نگهداري شود.

پرکلرین بهترین و در دسترس ترین و ارزانترین گندزدای آب و مخصوصاً در شرایط اضطراری و مصرف زیاد آن نشان دهنده آلودگی شدید آب می باشد. پرکلرین های گرانول تولیدی در کشور ایران %65 – %70 جرم وزنی آنها کلر می باشد.