توضیحات

سوپر فسفات ساده حاوی 20% P2O5 بوده و در آب محلول میباشد و بسیاری از معایب استفاده از سوپر فسفات تریپل را ندارد به این مفهوم که مصرف SSP  نه تنها ریز مغذی های خاک را نامحلول (غیر قابل استفاده توسط گیاه) نمی کند بلکه خود با دارا بودن 5% ریز مغذی از قبیل کلسیم، منیزیم، آهن روی و منگنز موجب تقویت خاک نیز می شود و نکته مهم دیگر ااینکه با دارا بودن 12% گوگرد با عث تنظیم PH خاک شده و همچنین 20% کلسیم بیشتر نسبت به سوپر فسفات تریپل دارد. سوپر فسفات ساده از تاثیر اسید سولفوریک بر خاک فسفات تهیه میشود. کود سوپر فسفات ساده دارای مونوکلسیم فسفات و گچ میباشد. شکل دانه ای این کود باعث سهولت پخش آن میشود. این کود نه تنها باعث محکم شدن بافت خاک نمیگردد بلکه بافت خاک را سست و باعث نفوذ آب تا ریشه گیاه و جذب آن  توسط گیاه می شود. بهترین زمان مصرف این کود قبل از کاشت یا هنگام کاشت توسط بذر کار است که زیر بذر قرار بگیرد. این کود  به آسانی در آب حل میشود.

سوپر فسفات ساده با دارا بودن 12% گوگرد باعث کاهش PH خاک می شود که این امر خود عاملی است که جذب عناصر مفید خاک توسط گیاه را افزایش می دهد. این کود به دلیل قلیایی بودن خاک کشورمان  از سوی سازمان آب و خاک و همینطور مرکز تحقیقات کشاورزی به کشاورزان عزیز توصیه می گردد.