توضیحات

نیترات پتاسیم را می توان یکی دیگر از کودهای ازته دانست که بر رشد و طراوت محصولات و گیاهان تأثیر بسزایی دارد. این کود دارای 38% پتاسیم و 14% نیتروژن (ازت) بوده و حلالیت آن در آب در دمای معمولی نزدیک به 35% است. نیترات پتاسیم از اثر اسیدنیتریک بر کلرور پتاسیم حاصل گردیده است البته بصورت طبیعی این ماده را می توان در مکانهایی مانند دیواره غارها و بصورت گرد سفید رنگ مشاهده نمود. به شدت جاذب رطوبت است و می توان آن را به عنوان یک اکسید کننده قوی نیز بکار گرفت. مزیت عمده این کود نسبت به کلرور پتاسیم همراه نداشتن یون کلر وبالااین کود بصورت  بودن غلظت ماده غذایی آن است.کود نیترات پتاسیم یک کود گلخانه ای مرغوب بوده که عمدتاً برای تولید محصولات پولساز گلخانه ای استفاده میشود البته لازم به ذکر است که مصارف دارویی نیز دارد به عنوان مثال در تولید خمیر دندان و همچنین در درمان فشار خون با لا نیز کاربرد دارد.