توضیحات

باريت متداولترين کاني باريم دار است که به صورت اتفاقي و گاهي در مقادير بزرگ تمرکز مي يابد. اين تمرکز مي تواند به صورت تنها و يا ترکيب با کانه هايي نظير فلوئورين، اسفالريت، کلسيت و دولوميت باشد. بيشتر باريت ها از لايه صخره هاي رسوبي كه تشكيل شده از باريت و در اعماق اقيانوس ها بوده استخراج مي شود.

گر چه باريت به صورت کاني همراه رگه هاي کانه دار سولفيدي در سنگهاي رسوبي بسيار متداول است، جايي که بلورهاي باریت با رشد آزاد در فضاهاي خالي بين بلوري تشکيل مي شوند، ذخاير تقريباً خالصي از باريت بوجود مي آيند که در بسياري نقاط، ارزش معدنکاري مي يابند.
از باريت بعنوان يك ماده افزودني سنگين در گل حفاري براي چاه هاي نفت و گاز استفاده مي شود، در اين فرآيند باريت فشرده شده و با آب مخلوط مي شود و ساير افزودني ها اضافه شده و سپس به داخل حفره چاه پمپ مي شود. وزن بالاي اين مخلوط جلوگيري مي كند از خروج نفت و گاز با فشار از زمين. اين باعث مي شود از انفجار  گاز و نفت آزاد شده از زمين جلوگيري بعمل آيد. و همچنین در صنايع كاغذ و لاستيك سازي و رزين ، بعنوان پر كننده يا پخشکننده در توليدات صنايع پارچه – جوهر و پلاستيك.

با توجه به این نکته که در منطقه ی خاور میانه با توجه به حجم بالای اکتشاف و استخراج گاز و نفت همواره نیاز به باریت در بخش حفاری و جهت استفاده در گل حفاری می توان بازار خوبی را انتظار داشت شرکت لوتوس شیمی فلات ماد این محصول را با بهترین کیفیت و بسته بندی در بازار داخلی و صادراتی ارائه نماید.