تأثیر سولفات آمونیوم در خاکهای قلیایی

قبل از بررسی تأثیر سولفات آمونیوم در خاکهای قلیایی بهتر است بدانیم که سولفات آمونیم  در ترکیب خود ٢١ درصد ازت و ٢۴ درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران (خاک های قلیایی) است. البته شاید بهتر است بگوییم بیشتر خاک ایران چون جز مناطق محدودی در شمال ایران در سایر مناطق خاک نسبتاً قلیایی است.

چنانچه خاک قلیایی و pH آن بالا باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تاحدودی pH   کاهش می یابد.

سولفات آمونیوم بهترین منبع تامین ازت و گوگرد برای،درختان میوه و آن دسته از محصولات زراعی است که به این عناصر نیاز فراوان دارند.

از آنجا که ازت این کود به شکل آمونیوم و گوگرد آن به شکل سولفات است،آمونیوم به صورت تبادلی به ذرات  رس متصل گردیده و کمتر از کودهای ازته دیگر در خاک شسته می شود.

کود اوره در خاک های قلیایی و یا آهکی  ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود و باعث افزایش بیشتر قلیایت و واکنش خاک و همچنین مسمومیت به شوری در خاک شود.در حالی که سولفات آمونیوم برای زمین های قلیایی وآهکی مناسب تر است.

کود سولفات آمونیوم به خاطر وجود عنصر گوگرد در ترکیب خود و در نتیجه تجزیه آن در خاک و به وجود آمدن سولفوریک اسید و همچنین وجود ازت به فرم آمونیومی، موجب می شود تا میزان قلیاییت خاک کم شده و تاثیر منفی بر محیط زیست نداشته باشد. بنابراین  کود سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودهای شیمیایی اثرات تخریبی کمتری بر محیط زیست دارد.

در نتیجه به بیان دیگر عمده تأثیر سولفات آمونیوم در خاکهای قلیایی پایین آوردن pH خاک می باشد که بر روی جذب مخصوصاً عناصر کم مصرف تأثیر بسزایی دارد.

متخصصان مجموعه لوتوس شیمی فلات ماد همواره همراه شما.