تغذیه صحیح و اصولی گیاه

تغذیه صحیح و اصولی گیاه رعایت 4 اصل اساسی است:

این اصول عبارتند از:

1 – چه نوع کود؟           Right Kind

2 – چه مقدار؟         Right Amount

3 – چه موقع؟              Right Time

4 – چطور؟         Right Aprliation

 

عدم رعایت هر کدام از اصول فوق موجب عدم وصول نتیجه مطلوب خواهد بود.

اصل اول قانون تغذیه در دست تولیدکنندگان و سه اصل دیگر در دست توصیه کنندگان است و مخصوصاً اجرای اصل چهارم در دست کشاورزان است و که بی توجهی در اجراء اصل اول را زیر سوال می برد.

اصل چهارم قانون تغذیه که کود دادن است به یکی از 5 روش زیر انجام میشود:

1 – مصرف از راه خاک به صورت پخش در سطح خاک

2 – مصرف از راه خاک به صورت باندی

3 – مصرف از راه خاک به صورت چالکود

4 – مصرف از طریق سیستم آبیاری

5 – مصرف از طریق محلول پاشی روی اندام هوایی گیاه

کود دادن از طریق آبیاری یا کود آبیاری که اصطلاحاً آن را *Fertigation می­نامند.

مواد غذایی به هر روش داده شوند باید در آب حل و یونیزه شده تا به صورت یون قابل جذب درآیند، در این روش این کار اجباراً انجام می­گردد و در نتیجه چون آب و کود با هم هستند اطمینان از جذب مواد غذایی بیشتر است.

به طور کلی بعضی از امتیازات مصرف کود در سیستم آبیاری عبارتند از:

1 – راندمان مصرف آب در این روش خیلی بالاتر است چون راندمان مصرف کود بالاتر است.

2 – سیستم کار می­کند نه شما، پس شب و روز مطرح نیست، پس هزینه کوددهی خیلی کم است.

3 – کود به اندازه کافی داده می­شود نه کم، نه زیاد و یکنواخت.

4 – تلفات کود بسیار کاهش می­یابد.

5 – کوددهی مداوم و به موقع است.

6 – مثل روش خاکی منتظر حل شدن کود نیستیم بلکه کود حل شده به گیاه برسد.

7 – گیاه­سوزی وجود ندارد.

8 – اصلاح آب و خاک بسیار آسان است.

9 – کود آبیاری با تمام سیستم­های آبیاری امکان­پذیر است.