خاك مناسب انواع گیاهان

خاك مناسب انواع گیاهان تفاوت هایی با هم دارند،  ولی به طور کلی یک خاک خوب باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشد:

ویژگی اول اینکه این که آب بتواند به راحتی در آن جریان یابد. (جریان مناسب آب در خاک ارتباط مستقیم با تغذیه گیاه دارد زیرا که گیاه برای جذب مواد مغذی نیازمند نوع محلول آن مواد غذایی در آب می باشد.) از این رو خاک های سنگین (دارای ذرات رس فراوان) به دلیل چسبندگی زیاد مانع جریان عادی آب می شود خاک مناسبی برای کشت و کار به حساب نمی آیند.

ویژگی دیگری که خاک حاصلحیز باید دارا باشد این است که  هوا (اکسیژن) به مقدار مورد نیاز در آن موجود باشد.

همچنین در خاک های خیلی سبک (دارای ذرات شن و ماسه زیاد) آب در خاک باقی نمی ماند و ناچارا آبیاری پی در پی، موجب شسته شدن مواد غذایی (آلی) می شود و گیاه را دچار کمبود مواد غذایی می کند؛ بنابراین به طور کلی بهترین خاک، خاکی با بافت متوسط است تا علاوه بر نگهداری آب به میزان لازم، اکسیژن کافی را نیز در اختیار ریشه گیاه قرار دارد. پس بطور خلاصه می توان اینگونه بیان نمود که، خاکی که دو شرط لازم (رطوبت، اکسیژن) برای رشد گیاه را داشته باشد خاك مناسب انواع گیاهان می باشد.

جهت در یافت مشاوره و  ارتقای کیفیت و تولید می توانید از مشاوره  متخصصان مجموعه  لوتوس شیمی فلات ماد بهرمند گردید.