محصولات و نهادهای کشاورزی

محصولات و نهادهای کشاورزی

محصولات و نهادهای کشاورزی

واژه محصولات و نهادهای کشاورزی به گیاهی خودرو یا کشت شده اطلاق می‌شود که محصول آن در مراحل خاصی از رشد گیاه توسط انسان برداشت می‌شود (گیاهانی که کشت نشده اما محصول آن‌ها برداشت می‌شود، به مانند گیاهانی که کشت می‌شوند اما محصول آن‌ها هرگز برداشت نمی‌شود به عنوان محصولات کشاورزی طبقه‌بندی نمی‌شوند). محصولات کشاورزی عمده که در مقیاس وسیع برای تأمین غذا، پوشاک و سایر کاربردهای بشر کاشته می‌شوند. ازجمله پرکاربرد ترین محصولات کشاورزی می توان از گندم، جو، ذرت، سیب زمینی، نیشکر، چقندر قند، پنبه، برنج و سویا نام برد. در کشاورزی به هر عاملی که باعث رشد گیاه شود نهاده می گویند از قبیل آب، ماشين‌آلات، بذر، سموم و کودهاى شيميائي، کود حيوانى و ساختمان‌ها، در صورتی که عمو ماً در ایران نهاده کشاورزی به سموم و کودهای شیمیایی گفته می شود.
شرکت لوتوس شیمی فلات ماد با فعالیت گسترده در زمینه تأمین، صادرات و ترانزیت کود های کشاورزی و با هدف رونق اقتصادی این بخش از صنعت کشاورزی به سوی آینده روشن گام بر می دارد.