مضرات شوری خاک در رشد گیاهان

در این نوشته به برخی از مضرات شوری خاک در رشد گیاهان اشاره نماییم که تأثیر بسزایی در رشد و میزان محصول دهی گیاه دارد و نیاز است تا بیشتر و بهتر با این تأثیرات آشنا شویم.

آب قابل استفاده گياه را کاهش مي‌دهد

به عبارت ديگر در خاک‌هاي شور، گياهان زودتر دچار پژمردگي مي‌شوند که اين پديده را اصطلاحاً خشکي فيزيولوژيکي مي‌گويند. زيرا بدليل شور بودن خاک، گياهان نمي‌توانند آب درون خاک را جذب کنند.

مسموميت

بعضي از يونها به مقدار زياد در خاکهاي شور وجود دارند و بر اثر جذب زيادشان توسط گياه، براي آن ايجاد مسموميت مي‌کنند که از مهمترين آن‌ها مي توان کلر،سديم و بر را نام برد.

عدم تعادل تغذيه‌اي

در خاک شور بدليل وجود زياد بعضي از يونها تغذيه گياه، دچار مشکل مي‌شود. بعنوان مثال یکی از مضرات شوری خاک در رشد گیاهان در يک خاک شور،می توان غلظت زياد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسيله‌ي گياه، جذب نيترات و سولفات توسط گياه كم مي‌شود. در صورتيكه نيترات و سولفات از يون‌هاي بسيار ضروري در تغذيه گياه هستند. يا بعنوان مثال، جذب زياد سديم توسط گياه، باعث کاهش جذب پتاسيم می شود.

گاهی اوقات لازم است در این خاکها محصولاتی کاشته شوند که نسبت به شوری مقوم تر هستند تا اصرار به کاشت و داشت و برداشت محصولاتی داشته باشیم که نتایج جالبی در پی نخواهند داشت. البته شاید در مواردی بتوان با استفاده از برخی کودها مانند سولفات آمونیوم بتوان قدری  PH  خاک را اصلاح نمود و شرایط بهتری را برای رشد و نمو گیاه فراهم نمود.

تجربه متخصصان مجموعه لوتوس شیمی فلات ماد کیفیت خدمات را تضمین می نماید.