نکات طلایی در مصرف کودها

ما در این مقاله سعی می کنیم به تعدادی از نکات طلایی در مصرف کودها اشاره نماییم.

✅ برای افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی محلول پاشی عناصر اوره ، روی و بر،هرکدام با غلظت پنج در هزار پس از برداشت محصول و در بهار پیش از باز شدن غنچه ها توصیه میگردد.

✅ در محلول پاشی درختان میوه در فصل خواب،می بایست حداکثر تا 20 روز قبل از تورم جوانه ها متوقف شود. در غیر این صورت محلول پاشی موجب سوختگی درخت می گردد.

✅ هرگز کود سولفات روی آبدار را با کود اوره مخلوط ننمایید. مخلوط کود، به صورت خمیر می شود.

✅ افزودن اوره با غلظت دو تا پنج در هزار به محلول سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات روی، سولفات مس و اسید بوریک هنگام محلول پاشی موجب افزایش کارایی این کودها می گردد.

✅ به منظور تعیین مصرف دقیق این کودها مراجعه به نتایج تجزیه خاک، آب و برگ درخت ضروری می باشد.

✅ در مزارع و باغاتی که غلظت بر در خاک و آب آبیاری بالا است به مصرف سولفات روی توجه بیشتری مبذول گردد.تحت چنین شرایطی از شدت مسمومیت بر کاسته می شود.

✅ مصرف کودهای محتوی بر در مناطق با خاک های شور توصیه نمی گردد.

✅ سرعت باد کم باشد و مانع محلول‌پاشی نشود.

✅محلول پاشی اگر در صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود

✅ قبل از مصرف کود مطالب برچسب کود را به دقت مطالعه کنید.

✅ حرارت محیط در هنگام محلول‌پاشی پایین تر از 29درجه سانتیگراد می‌باشد.

✅  بهتر است پس از محلول‌پاشی، آبیاری باغ و مزرعه انجام گیرد.

✅  در هنگام ظهور گل و اوایل دوره تشکیل میوه نباید این کودها را محلول پاشی کرد.

✅هنگام تهیه محلول کود را به آب اضافه کنید.

✅  در هنگام محلول‌پاشی رطوبت نسبی هوا بالاتر از 70درصد باشد.

✅پی اچ محلولهای تهیه شده در محدوده بین 8-6 باشد.

✅محلول پاشی در فصل بهار مواد غذایی را مستقیماً و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می دهد. همچنین محلول پاشی در فصل پاییز باعث ذخیره شدن مواد غذایی در گیاه برای شروع فصل بعدی می شود.

✅  در مورد عناصر غیر متحرک محلول‌پاشی چندین بار صورت میگیرد.