گلریزی در گوجه فرنگی

گلریزی در گوجه فرنگی مشکلی است که بسیاری از گلخانه داران با آن برخورد دارند وبه همراه بحث گرده افشانی دو مشکل عمده گلخانه داران در کشت گوجه فرنگی است.این دو مشکل باعث شده تابسیاری از گلخانه داران از کشت گوجه فرنگی سر باززده توجیهاتی چون “تواین زمین نمیشه گوجه فرنگی تولید کرد” ارایه کنند!

دلایل گلریزی در گوجه فرنگی:

پوسیدگی گلگاه:

مهمترین عامل گلریزی در گوجه فرنگی پوسیدگی گلگاه است،این بیماری ناشی از کمبودکلسیم میباشدودرصورتیکه میوه ای برروی بوته وجود داشته باشد ته میوه صاف وقهوه ای شده کم کم سیاه میشود.علایم پوسیگی گلگاه زردی محل اتصال گل به خوشه وریختن گل از همین محل میباشد.این بیماری به آرامی اتفاق می افتد وبه محض وقوع پوسیدگی وتشخیص آن بایداقدام به تغذیه برگی با کلسیم نماییم درغیراین صورت گلریزی شدت یافته خسارت جبران ناپذیری وارد میشود.

-بالابودنph ,EC آب یاخاک: درصورتیکه آب یاخاک مادارای خاصیت بازی ویاشوری بالایی باشند گلریزی دیده میشود.

-شوری خاک: درشرایطی که ECخاک بالا باشه با آبشور کردن میتونیم این مشکل رابرطرف نماییم.

با استفاده از اسیدهای مختلف می توان پی اچ بالای خاک را کاهش داد.

-شوری آب: درصورتیکه آب مصرفی دارای EC بالاباشد فقط بااستفاده از دستگاه آب شیرین کن میتوان مشکل را حل کردوباتوجه به هزینه بالا میتونیم بگیم درصورت شوربودن آب هیچ راه حلی وجود ندارد.

-بالابودنPH آب: درصورتیکه آب دارای PH بالایی باشه میتونیم بااستفاده از اسیدPHراتنظیم کنیم که این امرهم هزینه بالایی دربر داره ومقرون به صرفه نیست.

-مسمومیت ها: مسمومیت های ناشی از محلولپاشی ویا تغذیه ریشه ای با دوز بالا ویا سمپاشی برگی وریشه ای با دوز بالا هم میتواند باعث ریزش گل گوجه فرنگی بشود. مسمومیت ناشی را میتوان با بالابردن رطوبت نسبی وآبیاری،کاهش دما(تا2درجه) وتوقف تغذیه (وسمپاشی) برطرف کرد.

-کمبودها: کمبودعناصر غذایی خاصه کمبود آهن،بر و پتاسیم نیز در موارد معدودی باعث گلریزی در گوجه فرنگی میشود.(البته کمبود کلسیم که باعث بروز پوسیدگی گلگاه میشوه دربالا بحث شد)

-حشرات: حشراتی همچون مگس سفید نیزدرموارد معدودی باعث گلریزی در گوجه فرنگی میشوند.

 

همراه با کارشناسان مجرب لوتوس شیمی فلات ماد بهترین کیفیت، بیشترین کمیت را در محصولات خود خواهید دید.