شرکت لوتوس شیمی فلات ماد در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بازرگانی مناسبتر جهت ایجاد ارتباط سریعتر و مؤثر تر با مشتریان، همکاران و تولید کنندگان عزیز برآن شد تا امکان ثبت در خواستهای خرید و پیشنهادهای فروش را به سادترین نوع ممکن در اختیار مشتریان خود قراردهد. شما عزیزان می توانید در هر یک از دو مورد ذکر شده (ثبت در خواست خرید و یا ثبت پیشنهاد فروش) ، از دو روش پیش بینی شده که پس از پر نمودن مشخصات خواسته شده از شما پرسیده می شود (ثبت در خواست یا آپلود درخواست) که با انتخاب هر یک از این گزینه ها امکان متفاوتی را جهت ثبت در خواست خود خواهید داشت. در ثبت در خواست شما کالا و شرایط مورد نظر خود را بصورت دستی وارد نموده و سپس دکمه ثبت را میزنید در صورتی که در خواست شما رسمی و در سربرگ و با مهر و امضا می باشد می توانید فایل مورد نظر را با انتخاب گزینه آپلود در خواست بارگذاری نموده و درخواست خود را ارسال نمایید.
در صورت نیاز به تماس با مجموعه از صفحه تماس با ما می توانید مطالب خود را با مجموعه در میان بگذارید.