" /> پلی آلومینیوم کلراید | Poly Aluminium Chloride | لوتوس شیمی

توضیحات

پلی آلومینیوم کلراید (PAC) عموماً بصورت پودر به رنگهای سفید و یا زرد تولید میگردد چگالی این ماده در حدود 2.48 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد و محلول در اتانول و کلرید هیدروژن و تتراکلرید بنزن می باشد این ترکیب معدنی از دو عنصر آلومینیوم و کلر ساخته شده‌است. آلومینیم کلرید اگرخالص باشد سفید رنگ وجامد است. این ماده تحت تاثیرگرما تصعید می‌شود و درمجاورت رطوبت، بخشی ازآلومینیم کلرید بی آب تجزیه و گازهیدروژن کلرید آزاد می شود. این نمک را  نخستین باراز عبوردادن گازکلر ازروی مخلوطی ازآلومین و کربن و تبرید بخارات آلومینیم کلرید حاصل شد.

پلی آلومینیوم کلراید (PAC) عموماً در فرآیند انعقاد در صنعت تصفیه آب و فاضلاب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سولفات آلومینیوم و کلروفریک نیز از متداول ترین منعقد کننده های اولیه مورد استفاده درصنعت تصفیه آب می باشند. در سال های اخیر ، پلی آلومینیوم کلرایدکه به اختصار PAC نامیده می شود به طور گسترده ای به عنوان جایگزینی برای دو منعقدکننده قدیمی سولفات آلومینیوم و کلروفریک مورد استفاده قرار گرفته است. پلی آلومینیوم کلراید به دو صورت جامد و مایع ارائه می گردد. پلی آلومینیوم کلراید جامد به صورت پودر یا کریستال بوده و در رنگهای سفید شیری، زرد کمرنگ و زرد پررنگ تولید می شود. عمده مصرف این کالا در صنعت آب و فاضلاب بوده و در هر دو نوع تصفیه خانهای آب  آشامیدنی و فاضلابی بصورت فرآوان در کنار مواد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

این کالا عموماً از کشورهای چین و هندوستان وارد کشور ایران شده و گرید هندی معمولا درخواست کننده بیشتری دارد و از آنالیز و کیفیت مناسبی برخوردار است البته لازم به ذکر است این کالا به برخی از کشورهای همسایه همانند عراق  همگام با تأمین سولفات آلومینیوم، کلر مایع، کلر جامد  صادر میگردد.

کالای با کیفیت و به روز و با قیمت رقابتی را از لوتوس شیمی فلات ماد بخواهید.

 

آنالیز

دانلود فایل آنالیز

دانلود فایل آنالیز

MSDS