" /> سوپر فسفات ساده | Simple Super Phosphate | SSP | لوتوس شیمی ssp

توضیحات

سوپر فسفات ساده SSP حاوی 20% P2O5 بوده و در آب محلول میباشد و بسیاری از معایب استفاده از سوپر فسفات تریپل را ندارد به این مفهوم که مصرف SSP  نه تنها ریز مغذی های خاک را نامحلول (غیر قابل استفاده توسط گیاه) نمی کند بلکه خود با دارا بودن 5% ریز مغذی از قبیل کلسیم، منیزیم، آهن روی و منگنز موجب تقویت خاک نیز می شود و نکته مهم دیگر ااینکه با دارا بودن 12% گوگرد با عث تنظیم PH خاک شده و همچنین 20% کلسیم بیشتر نسبت به سوپر فسفات تریپل دارد. سوپر فسفات ساده از تاثیر اسید سولفوریک بر خاک فسفات تهیه میشود. کود سوپر فسفات ساده دارای مونوکلسیم فسفات و گچ میباشد. شکل دانه ای این کود باعث سهولت پخش آن میشود. این کود نه تنها باعث محکم شدن بافت خاک نمیگردد بلکه بافت خاک را سست و باعث نفوذ آب تا ریشه گیاه و جذب آن  توسط گیاه می شود. بهترین زمان مصرف این کود قبل از کاشت یا هنگام کاشت توسط بذر کار است که زیر بذر قرار بگیرد.با توجه به این نکته که  این کود  به آسانی در آب حل میشود می توان به صورت محلول در آّبیاری نیز استفاده نمود ولی عمده ترین روش استفاده از SSP به شکل چلکود است و عمدتاً در هنگام ایجاد بستر بذز مورد استفاده قرار میگیرد.

سوپر فسفات ساده با دارا بودن 12% گوگرد باعث کاهش PH خاک می شود که این امر خود عاملی است که جذب عناصر مفید خاک توسط گیاه را افزایش می دهد. این کود به دلیل قلیایی بودن خاک کشورمان  از سوی سازمان آب و خاک و همینطور مرکز تحقیقات کشاورزی به کشاورزان عزیز توصیه می گردد.

در جدول زیر بصورت کلی میزان، زمان و روش مصرف این کود را در کاشت محصولات مختلف جهت مقایسه بیان گردیده است.

نوع گیاه زمان روش مصرف میزان مصرف در کیلوگرم درهکتار
گلخانه ای همزمان با تهیه بستر بذر چالکود 80-100
صیفی و جالیز همزمان با تهیه بستر بذر چالکود 100-150
زراعی قبل از کاشت محصول چالکود 100-200
باغ و درختان میوه زمستان چالکود 300-400