" /> نیترات آمونیوم | Ammonium Nitrate | لوتوس شیمی

توضیحات

نیترات آمونیوم Ammonium Nitrate مادهای بی رنگ بی بو است که از تأثیر آمونیاک بر اسید نیتریک در محیط آبی تولید می شود معمولا شگل جامد آن سوزنی شکل است. محلول شدن آن در آب فرآیندی گرماگیر است پس در نتیجه هر چه میزان دمای آب در هنگام محلول سازی آن بالاتر باشد میزان حلالیت بیشتری را خواهیم داشت.با توجه به این نکته که براساس شاخص NPK  میزان 0-0-34 میزان ازت موجود دراین کود به مراتب کمتر از اوره 46 درصدی است ولی باید خاطرنشان نمود که بر خلاف اوره مزیت نیترات آمونیوم این است که پایدارتر بوده میزان تبادل زیادی با اتمسفر ندارد و به مفهوم دیگر مقدار بیشری جذب گیاه و زمین کشاورزی میگردد به عبارت دیگر ضایعات کمی در هنگام مصرف دارد و نکته مهم دیگر آنکه ازت موجود درآن همزمان دو حالت نیتراتی  و آمونیاکی را دارا است که عموماً جهت بالا بردن ازت خاک و یا نیتراته کردن به جهت افزایش راندمان محصولات از آن استفاده می گردد.

البته لازم به ذکر است که این ماده خاصیت انفجاری داشته و در صنایع نظامی نیز مصرف بالایی دارد. و نکته این که از لحاظ امنیت بین مواد منفجره ایمن ترن ماده محسوب می گردد. این کود از ترکیب اسیدنیتریک با آمونیاک به دست می آید. از نظر اسیدزایی یک کود کاملا خنثی است و بسیار جاذب رطوبت است. نیترات آمونیوم یک جایگزین مناسب برای آمونیوم بدون آب است زیرا حاوی اوره نبوده و اگر به روش پخش سطحی بکار رود به اندازه اوره تصعید نمیشود و در حقیقت با توجه به درصد پایین ازت موجود در آن نسبت به کود اوره پایداری ازت در نیترات آمونیوم در مقایل تصعید است که مصرف این کود را برای کشاورزان توجیه می نماید .کاملا محلول در آب بوده و واکنش آن با آب بسیار گرما گیر است  و مصرف آن بصورت تقسیط مکرر در مناطق سردسیر، دیمزارها و باغهای میوه توصیه میشود.

نیترات آمونیوم  ماده ای بی رنگ بی بو است که از تأثیر آمونیاک بر اسید نیتریک در محیط آبی تولید می شود معمولا شگل جامد آن سوزنی شکل است. محلول شدن آن در آب فرآیندی گرماگیر است پس در نتیجه هر چه میزان دمای آب در هنگام محلول سازی آن بالاتر باشد میزان حلالیت بیشتری را خواهیم داشت.

با توجه به این نکته که براساس شاخص NPK  میزان 0-0-34 میزان ازت موجود دراین کود به مراتب کمتر از اوره 46 درصدی است ولی باید خاطرنشان نمود که بر خلاف اوره مزیت نیترات آمونیوم این است که پایدارتر بوده میزان تبادل زیادی با اتمسفر ندارد و به مفهوم دیگر مقدار بیشری جذب گیاه و زمین کشاورزی میگردد به عبارت دیگر ضایعات کمی در هنگام مصرف دارد و نکته مهم دیگر آنکه ازت موجود درآن همزمان دو حالت نیتراتی  و آمونیاکی را دارا است. البته باید توجه داشت نیترات آمونیوم خاصیت بسیار مهم دیگری را نیز دارا است و آن خاصیت انفجاری بسیار سریع آن است باتوجه به این نکته که نبترات آمونیو در برابر شوک قدری مقاوم است و این امر آن را امن ترین کماده انفجاری در دنیا لقب داده است ولی در صورتی که در تحریک آن از چاشنی استفاده گردد سرعت انفجاری بسیار بالایی دارد بگونه ای که در آمریکا نام دیگر نیترات آمونیوم Ammonium nitrate بمب اوکلاهاما است و این نام به دلیل انفجار سنگینی بود که این ماده منشأ آن بود.

نیترات آمونیوم به شدت با آب داغ، اوره، اسید نیتریک، سولفید آهن و مس 2، خاک اره سولفید آمونیوم،آمونیوم کلراید، و پودرهای فلزی (آهن، مس، کروم، قلع، روی، برنز، آلومینیوم، منیزیم، منگنز … ) بشدت  در زیر دمای 200 درجه سلسیوس بشدت واکنش میدهد و احتمال بروز انفجار وجود دارد حتی در تماس با کلرلید باریم، سدیم، دیکرومات آمونیوم، پتاسیم کرومات و نیترات پتاسیم شعله ور میگردد.

البته نیترات آمونیوم Ammonium Nitrate خود نیز به عنوان ماده اولیه در برخی از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد و به علت میران ازت بالای موجود در این نهاده و خاصیت انفجاری بصورت خاص در صنایع نظامی نیز مصرف فراوانی دارد. لذا با توجه به مسائل امنیتی در کشور و منطقه جهت صادرات نیاز به مجوزهای خاص دارند و همچنین جهت استفاده در داخل کشور نیز باید صلاحیت صنایع و یا مجموعه های مصرف کننده تایید شده باشد.

آنالیز

دانلود فایل آنالیز

دانلود فایل آنالیز

دانلود فایل آنالیز

دانلود فایل آنالیز

MSDS