" /> نیترات پتاسیم | Potassium Nitrate | لوتوس شیمی

توضیحات

نیترات پتاسیم Potassium Nitrate را می توان یکی دیگر از کودهای ازته دانست که بر رشد و طراوت محصولات و گیاهان تأثیر بسزایی دارد. این کود دارای 38% پتاسیم و 14% نیتروژن (ازت) بوده و حلالیت آن در آب در دمای معمولی نزدیک به 35% است. نیترات پتاسیم از اثر اسیدنیتریک بر کلرور پتاسیم حاصل گردیده است البته بصورت طبیعی این ماده را می توان در مکانهایی مانند دیواره غارها و بصورت گرد سفید رنگ مشاهده نمود. به شدت جاذب رطوبت است و می توان آن را به عنوان یک اکسید کننده قوی نیز بکار گرفت. مزیت عمده این کود نسبت به کلرور پتاسیم همراه نداشتن یون کلر است زیرا که یون کلر در خاک باعث ایجاد تنش شوری و بر هم خوردن تعادل یونی در خاک می گردد که به دلیل کاهش جذب عناصر میکرو در بسیاری از محصولات زراعی و کاهش عملکرد توصیه نمیگردد. کود نیترات پتاسیم Potassium Nitrate یک کود گلخانه ای مرغوب بوده که عمدتاً برای تولید محصولات سودآور گلخانه ای (به دلیل قیمت عموماً بالای این نهاده کشاورزی بصورت معمول در باغها و زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار نمیگیرد) استفاده میشود، البته لازم به ذکر است گرید آزمایشگاهی این محصول  مصارف دارویی نیز دارد و به عنوان مثال در تولید خمیر دندان و همچنین در درمان فشار خون بالا نیز کاربرد دارد.