" /> گندم | Wheat | لوتوس شیمی

توضیحات

گندم گیاهی یکساله که گل آذین سنبله ای و دانه تک لپهای دارد و یکی از مهمترین و پر مصرفترین غلات به شمار می رود. که در دو گونه اهلی و وحشی تقسیم می گردد و  از لحاظ کشت نیز بطورکلی به دو نوع  پاییزه و بهاره ، که کاشت انواع مختلف بسته به شرایط آب هوایی و اقلیم منطقه کشت تعیین میگردد.

هر کدام از این دو نوع گندم را در زمان متفاوتی از سال کشت می‌نمایند. دانه گندم، دارای شیاری است که در طول دانه قرار می‌گیرد. عمق این شیار در گندمهای پاییزه زیاد و در گندمهای بهاره کم است. طرفین این شیار در گندمهای بهاره گرد و در گندمهای پاییزه گوشه‌دار و نوک تیزتر می‌باشد.

برخلاف سایر غلات، گندم را می‌توان از طرق مختلف از جمله در تهیه نان، ماکارونی، بیسکویت و… مورد مصرف قرار داد. از گندم در صنایع پسب سازی و کاغذ سازی نیز استفاده می‌گردد. سبوس دانه و کاه ساقه آن نیز به عنوان خوراک  در پرورش دام مورد استفاده قرار میگیرند. گاهی مصارف دانه و یا آرد گندم با توجه به نوع آن نیز تعیین میگردد برای مثال از گندمهای نرم بهاره یا پاییزه برای مصرف در صنایع بیسکویت سازی، شیرینی‌پزی و کیک‌پزی استفاده مینمایند در حالی که از گندمهای سخت پاییزه و بهاره در نانوایی می توان بهره بیشتری برد.

دانه گندم از سه بخش اصلی جوانه، سبوس (پوسته)، و آندوسپرم (حاوی) مواد نشاستهای داخل دانه که حدود 8۵ درصد دانه را شامل می شود) تشکیل میگردد.

جوانه: تقریباً ۵/۲ درصد وزن دانه را تشکیل می‌دهد و سرشار از چربی و ویتامینها به خصوص  است. ویژگی منحصر به فرد ویتامین گروه  B گیاهک (جوانه) میزان بالای چربی می‌باشد. اما با توجه به اینکه سهم جوانه از کل دانه ناچیز است، درصد چربی کل موجود در دانه کم و بین ۱ تا ۱٫۵ درصداست. از آنجایی که این بخش را معمولاً در تهیه آرد گندم همراه با سبوس جدا می‌کنند.

سبوس: همان پوسته دانه‌است و تقریباً 13 درصد از وزن دانه را تشکیل می‌دهد. سبوس را در مرحله آردسازی  از دانه جدا می‌کنند و معمولاً برای پخت نانهای رژیمی و همچنین به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. سبوس سرشار از سلولوز می‌باشد.

آندوسپرم: می توان گفت این بخش از دانه که شامل تمامی مواد نشاسته‌ای دانه گندم است و تقریباً ۸۳ تا ۸۷ درصد از کل دانه را شامل می‌شود و دارای دانه‌های نشاسته‌ای و مواد پروتئینی می‌باشد .دانه‌های نشاسته موجود در آن  به‌وسیله گلوتن که یکی از پروتئین‌های موجود در دانه‌است، بهم چسبیده‌اند. آندسپرم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پروتئین دارد و بخش اعظم آن از نشاسته تشکیل گردیده است.

میزان گلوتن گندم است که مرغوبیت آن را تعیین می‌کند. گندمهای قرمز سخت بهاره و پاییزه گلوتن بیشتری دارند و به همین دلیل، ارزش تهیه نان از آن‌ها بیشتر است. چون خمیر حاصل از آردی که حاوی میزان بیشتری گلوتن است، به دلیل داشتن حالت کشدار، این قابلیت را دارا است که گازهای ناشی از تخمیر را بیشتر در خود نگهدارد و برای همین، خمیر بهتر ورآمده و حجمش بیشتر ‌گردد. کیفیت پخت و کیفیت نان به طورکلی به دو عامل بستگی دارد: کیفیت وکمیت گلوتن در خمیرنان.

مجموعه لوتوس شیمی فلات ماد با ارائه کالاهای باکیفیت پشتیبان شما در تولید و صادرات.