" /> میلگرد | Rebar | لوتوس شیمی

توضیحات

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین بتن در سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد فولادی که  شکل سیم یا میله با مقطع گرد است که میلگرد نامیده می‌شود.

آرماتورهای عرضی که برای مقاومت در برابر برش و پیچش به دور میلگردهای طولی و اصلی درشناژها بسته می‌شوند خاموت نام دارند. که نوعی بافت به آرماتور داده و عامل مهم استحکام بشمار میرود امروزه  از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن سازها از قبیل ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود، آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم ان هارا به هم متصل می‌کند.

باید متذکر شد که در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند که در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد تولید شده با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه‌   A-2، A-1 و  A-3 تقسیم بندی می‌شوند.

نوع A1‌

A1 با مقاومت تسلیم ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و  تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵% به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است. ‌بطور کلی به عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود.

نوع A2 ‌

A2 با مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹%  به عنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که به صورت آجدار و عمدتاً آج فنری شکل است. میلگرد A2 برای عملیات ساختمانی و خصوصاً خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن در صورت اجبار میسر بوده ‌که البته توصیه می‌شود در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود.

‌نوع A3‌

A3 با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴% به عنوان‌ میلگرد خشک (ترد)، مناسب عملیات‌ ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی است. اکیداً برای آهنگری و تغییر شکل‌های فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نیست.

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی

  • میلگرد س ۲۴۰ (میلگرد ساده)
  • میلگرد آج ۳۴۰ (میلگرد آجدار مارپیچ)
  • میلگرد آج ۴۰۰ (میلگرد آجدار جناقی)
  • میلگرد آج ۵۰۰ (میلگرد آجدار مرکب)

در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع چنین استانداردی هستند.

‌وقتی نام ‌A2‌ را می‌شنوید بدانید که منظور همان ‌میلگرد آج ۳۴۰‌ است و منظور از ‌ A3‌، همان ‌میلگرد آج ۴۰۰‌ است. فقط نام‌ها ثابت مانده ولی آنالیز و استاندارد آنها کاملاً متفاوت است.

روش تشخیص میلگرد ‌آج ۳۴۰‌ و میلگرد ‌آج ۴۰۰‌‌

در میلگردهای با ‌‌آج ۳۴۰‌، آج‌ها با زاویه ۴۵ درجه و بصورت مارپیچی است.‌در صورتیکه در آج ۴۰۰‌ زاویه آج‌ها ۴۵ درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آج‌ها به صورت جناقی (هفت و هشت) است.

۱. میلگرد راستا‌

این نوع از حمایت کننده برای افزایش مقاومت کششی بتن  گذاشته می شود.

۲. خاموت

این نوع خمش در بتن به جهت جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش (خم شدگی) و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌ در ستون ها اجرا می گردد.

۳. سنجاقی

در کل هنگامی از این نوع آرماتور (سنجاقی) استفاده میگردد که به تقویت مقاومت برشی خاموت‌ها و اتصال کامل بین میلگرد های طولی و خاموت نیاز باشد .

۴. خرک

در بتن ریزی‌های کف و فونداسیون برای قرار دادن دو شبکه‌ی متوالی افقی با فاصله‌ی معین در داخل قالب از خرک استفاده می شود. با توجه به اینکه در فونداسیون ها از خاموت استفاده نمی شود لذا برای بستن آرماتورهای فوقانی از آرماتورهای پایه دار که به خَرَک معروف هستند استفاده می شود.

۵. رکابی

از این نوع آرماتور بندی برای در امتداد نگه داشتن میلگردهای طولی و یا عمودی در بتن ریزی های دیوار استفاده می شود به این شکل که، اگر دو انتهای خاموت ها باز باشند به آن رکابی گفته  می شود.

۶. ادکا

از این نوع آرماتور بندی عموماً برای تحمل یا خنثی نمودن لنگرهای منفی در تکیه گاه تیر یکسره و همچنین تحمل نیروی برشی از آن استفاده می شود. در اصل وظیفه ی میلگرد ادکا در باربری نیروها این است که قسمت زیرین آن وظیفه تحمل کشش ناشی از خمش و در قسمت های  بالایی آن نیز اکثرا همین وظیفه را بر عهده دارند و قسمت مایل آرماتور ادکا نیز وظیفه ی تحمل کشش ناشی از برش را به عهده دار می باشد.

*برگرفته از سایت سازه افزار

وزن هر شاخه :
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۸ به میزان ۵ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۱۰ به میزان ۷٫۵ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۱۲ به میزان ۱۱ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۱۴ به میزان ۱۵ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۱۶ به میزان ۲۰ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۱۸ به میزان ۲۵ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۲۰ به میزان ۳۰ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۲۲ به میزان ۳۷ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۲۵ به میزان ۴۷ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۲۸ به میزان ۵۸ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۳۰ به میزان ۶۶ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۳۲ به میزان ۷۵ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۳۴ به میزان ۸۵ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۳۶ به میزان ۹۵ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۳۸ به میزان ۱۰۶ کیلوگرم وزن دارد.
یک شاخه ۱۲ متری شماره ۴۰ به میزان ۱۱۸ کیلوگرم وزن دارد.

لوتوس شیمی فلات ماد همراه شما در تولید، تأمین و صادرات .