" /> نفت کوره | مازوت | Mazut | Fuel Oil | لوتوس شیمی

توضیحات

مازوت یا نفت کوره از هیدروکربن های نفتی است که از تصفیه نفت خام و بعنوان ارزانترین مواد سوختی حاصل می شود.

این ماده در موتورهای دیزل، کوره حمام ها، تنور نانوایی ها و برخی نیروگاه ها بعنوان ماده سوختنی به کار می رود و در سه نوع در ایران  تولید می شود.

  • 180 و 230 :

ساختار این فرآورده ها از برش های سنگین تر از نفت گاز می باشد. ترکیبات آن هیدروکربن های سنگین موجود از باقی مانده تقطیر نفت خام می باشد که بعنوان سوخت سنگین در دیزل های ثابت و متحرک و صنایعی که طراحی  مشعل شان برای سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد

  • 280 و 380 :

ساختار این فرآورده ها از برش های سنگین نفتی، حاصل از باقیمانده برجهای تقطیری می باشد که بعنوان سوخت عرضه می شوند و با توجه به ترکیب درصد هیدروکربن های متشکله ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت می بخشد و مقدار فلزات موجود، در سیستم های مصرف کننده اشکال ایجاد نمی کند.این ماده  در صنایع نیروگاه هایی که سیستم احتراق آنها نفت کوره متوسط می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

  • سنگین:

باقی مانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برج های تقطیر است که نیازی به اختلاط با فرآورده های سبک نداشته ومستقیم قابل عرضه می باشد. از ویژگیهای این سوخت درصدگوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب می باشد، نفت کوره سنگین در صنایع و نیروگاه هایی استفاده می شود که سیستم سوختی آنها، سوخت سنگین می باشد.

مهمترین نفت کوره تقطیری، نفت کوره (180 و 230) و نفت کوره(280 و 380) می باشد.