" /> هیدروکربن | Hydrocarbon | لوتوس شیمی

توضیحات

هیدروکربن Hydrocarbon از دوماده هیدروژن وکربن تشکیل شده است، در واقع تمامی محصولات نفتی از هیدروژن و کربن تشکیل شده است، تنها تفاوتشان با گازوئیل در درصد موادتشکیل دهنده آن است (گازوئیل کیفیت سوختی بالاتری را به عنوان سوخت دیزل ارائه می نماید و در نتیجه قیمت بالاتری را داراست)، هیدروکربنها عمدتا از نفت، منابع گیاهی و قطران ذغال سنگ حاصل می شوند.

هیدروکربنها را می توان در دو گروه عمده تقسیم بندی کرد.

انواع هـیدروکربن

1– هـیدروکربن های آلیفاتیک

-آلکان ها ( Alkane )    -آلکن ها ( Alkene )     -آلکین ها( Alkyne )

2– هـیدروکربن های آروماتیک

بنزین، تولوئن، زایلن و نفتالین از خانواده هـیدروکربن های آروماتیک می باشند، هیـدروکربن های آروماتیک از زغال سنگ و هـیدروکربن های آلیفاتیک حاصل از نفت و گاز طبیعی از طریق تقطیر جزء به جزء در پالایشگاهها حاصل می شوند.

سوختهای میان تقطیری ( برشهای متوسط ) پالایشگاه که تقطیر آن  بین 150 تا 180 درجه سانتیگراد است که دارای عملکرد مناسب در مشعل های صنعتی، موتورهای درون سوز دیزلی و خانگی دارد، هیدروکربن Hydrocarbon سنگین  می باشد.

تمامی هـیدروکربن ها در واکنش سوختن یکی هستند. هیدروکربن به سرعت با اکسیژن وارد واکنش می شود ضمن تولید مواد حاصل از سوختن مانند اکسیدهای کربن و آب انرژی زیادی به شکل گرما و نور یعنی ایجاد شعله آزاد می کند.