2020-02-04
ترک خوردگی پوست مرکبات

علت ترکیدگی پوست مرکبات

علت ترکیدگی پوست مرکبات چیست؟ عارضه ترکیدگی پوست مرکبات در اغلب موارد با نوسانات شدید رطوبت خاک و همچنین رطوبت نسبی و دمای هوا مرتبط است. در طول دوره های آب و هوایی نسبتا گرم و خشک، خاصیت الاستیسیته (ارتجاعی) پوست میوه تا حدی کاهش می یابد و در ادامه […]