2020-02-04
ترک خوردگی پوست مرکبات

علت ترکیدگی پوست مرکبات

علت ترکیدگی پوست مرکبات چیست؟ عارضه ترکیدگی پوست مرکبات در اغلب موارد با نوسانات شدید رطوبت خاک و همچنین رطوبت نسبی و دمای هوا مرتبط است. در طول دوره های آب و هوایی نسبتا گرم و خشک، خاصیت الاستیسیته (ارتجاعی) پوست میوه تا حدی کاهش می یابد و در ادامه […]
2018-09-30
خاک مناسب کاشت

خاک مناسب جهت کاشت درختان براساس اقلیم منطقه

✔  براساس نوع درخت و اقلیم منطقه، به مخلوط خاکی مناسبی جهت رشد بهتر درختان نیاز داریم. بطور کلی خاک مناسب تمامی درختان، خاکهای رسی- شنی به همراه مقدار  آهک مناسب و کود حیوانی  می باشند. اما بطور اختصاصی به خاک مورد نیاز چند نوع درخت در زیر اشاره می […]