2018-10-14

سوزاندن مزارع عامل مرگ تدریجی خاک

سوزاندن مزارع عامل مرگ تدریجی خاک و آلودگی هوا می‌شود مزارع را پس از برداشت به آتش نکشید سوزاندن آثار به جا مانده مزارع پس از برداشت محصول، سنت نادرستی است که هنوز در بین برخی کشاورزان مرسوم است؛ سنتی که با پایان فصل برداشت، بسیاری از مزارع کشور را […]