2018-03-16
مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

واژه اکسیر به معنای خیسانده (elixir) که به جوهره هر ماده اشاره دارد و با ترکیب وتجزیه مواد می تواند مفاهیم خود را آموزش داده و آن را بنیان علم شیمی دانست البته خود ریشه واژه شیمی برگرفته از عبارت کیمیا که نام یکی از علوم پنجگانه خفیه (بصورت مخفی […]