2018-03-16
کالاهای صنعتی

کالاهای صنعتی

کالای صنعتی عموماً به محصولات یا موادی اطلاق می گردد که توسط واحدهایی با فناوری پیچیده جهت کاربردهای خاص در صنایع مرتبط تولید می گردند و عموماً یک روند ثابت را تا رسیدن به محصول نهایی طی می نمایند و کاربرد این کالا ها در صنعت است که این پسوند […]