2018-09-19

مضرات شوری خاک در رشد گیاهان

در این نوشته به برخی از مضرات شوری خاک در رشد گیاهان اشاره نماییم که تأثیر بسزایی در رشد و میزان محصول دهی گیاه دارد و نیاز است تا بیشتر و بهتر با این تأثیرات آشنا شویم. آب قابل استفاده گياه را کاهش مي‌دهد به عبارت ديگر در خاک‌هاي شور، گياهان […]