2020-02-03
شاخص شوری

 شاخص (ایندکس) شوری کودهای شیمیایی

 شاخص (ایندکس) شوری کودهای شیمیایی   کود های شیمیایی به آندسته از کودهایی گفته می شود که منشا مصنوعی و صنعتی دارند و در کارخانجات تولید و فرآوری می شوند. بارها تاکید شده است که درختان پرمحصول پسته را نمی توان صرفا با دادن کودهای دامی مدیریت کرد. درختان پسته […]