2020-02-03
سبزیجات زمستانی

سبزیجات فصل های پاییز و زمستان

سبزیجات مناسب برای کاشت در فصل های پاییز و زمستان عموما گیاهانی هستند که ریشه غده ای دارند و یا از خوانواده کلم و کاهو هستند که مقاومت مناسبی را در مقابل هوای سرد دارا هستند ازجمله می توان به چند مورد زیر اشاره نمود. 1. چغندر (Beets) : چغندر […]